Brandys, s.r.o.
Jozef Brandys

Ponúkané služby


Naša spoločnosť vykonáva široké spektrum geodetických a kartografických prác.

Ponúkame služby, ktoré zahŕňajú najmä geodetické práce pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, zameraní stavieb a geodetických podkladov pre projektovanie v oblasti katastra nehnuteľnosti.

Geometrické plány pre:

Vytýčenie vlastníckych hraníc:

V oblasti inžinierskej geodézie:

Poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľnosti

V prípade záujmu o naše služby obráťte sa prosím na našu e-mailovú adresu, alebo telefónne čísla. Veríme, že vyhovieme Vašim požiadavkám.