Brandys, s.r.o.
Jozef Brandys

Informácie o našej firme


Naša spoločnosť Brandys s.r.o. vznikla v roku 2008. Nadväzuje na skúsenosti firmy Jozef Brandys Geodetické práce založenej už v roku 1990.

Stratégia spoločnosti je založená na: dlhodobých odborných skúsenostiach konateľa a zamestnancov, serióznosti jednania, zodpovednom prístupe k zákazníkom.

Zámerom spoločnosti je oslovovať zákazníkov ako zhotoviteľ komplexných geodetických a kartografických činností, ktoré svojou kvalitou, cenovou a časovou dostupnosťou zabezpečia spokojnosť našich klientov.

Personálne zloženie spoločnosti je v súčastnosti tvorené zamestnancami, kde sú spojené dlhodobé skúsenosti starších kolegov s kreativitou mladších.

Využívame špičkovú výpočtovú, meraciu a dopravnú techniku. Realizované geodetické a kartografické práce sú vykonávané pod vedením autorizovaného geodeta(§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.).